ALINAN BANDROL SAYISI 2003 YILINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

2002 yılında alınan toplam 37.221.449 adet bandrole karşılık 2003 yılında 40.832.279 adet bandrol alındı.
2002 yılında alınan bandrollerin dağılımı:

  • Yabancı CD:1.114.522 adet
  • Yabancı kaset:1.061.232 adet
  • Yerli CD:4.909.261 adet
  • Yerli Kaset:30.136.434 adet
  • Toplam:37.221.449 adet

iken, 2003 yılında bu tablo

  • Yabancı CD: 1.091.406 adet
  • Yabancı kaset: 755.545 adet
  • Yerli CD: 11.310.743 adet
  • Yerli Kaset: 27.674.585 adet
  • Toplam: 40.832.279 adet

oldu.

2003 yılında yerli repertuarda artış ortaya çıkarken yabancı repertuarda düşüş görülmektedir. 2002 yılında 2.175.754 adet olan yabancı repertuar bandrolleri 2003 yılında 328.803 adet azalarak 1.846.951 adet olmuştur.

Yerli repertuar ise 2002 yılında 35.045.695 adetten 2003 yılında 38.985.328 adete yükselmiştir. Bu artış esas olarak CD’ lerde görülen artıştan kaynaklanmaktadır. Kaset bandrollerinde 2.476.849 adet düşüş varken, CD rakamlarında 6.416.482 adet artış görülmektedir.
2003 yılı bandrol rakamlarının aylara göre dağılımı şöyledir:

  Yabancı CD Yabancı MC Yerli CD Yerli MC GENEL  TOPLAM
OCAK  118.863  77.398     792.620     1.795.850     2.784.731   
ŞUBAT  60.067     44.720     532.150     1.252.250     1.889.187   
MART  132.447     64.700     665.400     2.275.100     3.137.647   
NİSAN  67.535     48.050     587.900     1.756.350     2.459.835   
MAYIS  99.393  62.071     1.939.001     4.256.670     6.357.135   
HAZİRAN  76.636     74.005     1.277.350     3.071.020     4.499.011   
TEMMUZ  64.921     39.069     1.792.139     3.118.625     5.014.754   
AĞUSTOS  70.462     23.437     877.783     2.468.450     3.440.132   
EYLÜL  85.397     93.650     856.900     2.184.970     3.220.917   
EKİM  92.998     64.530     771.350     2.106.100     3.034.978   
KASIM  67.936     61.080     627.700     1.501.450     2.258.166   
ARALIK  154.751     102.835     590.450     1.887.750     2.735.786   
TOPLAM

   1.091.406   

 755.545   

 11.310.743    27.674.585     40.832.279