1) GENEL DURUM

· 2001 yılında, kaydedilmiş müziğin dünyadaki satışları (fiziki satış) 2000 yılı ile karşılaştırıldığında, parasal değer olarak %5, miktar olarak %6,5 oranında düşmüştür.

· 2001 yılında, dünya müzik pazarı toplam 3,2 milyar adet satışla 33,7 milyar $’dır.

· CD albümlerinin küresel satışları ilk defa %5,1 oranında düşmüştür.

· Singıl ve kasetlerin küresel satışları, singıllarda %16.1, kasetlerde %9.9 oranında düşmeye devam etmiştir.

· Avustralya dışında bütün pazarlarda bu düşüş yaşanmıştır fakat bazı pazarlar biraz daha iyi durumdadır.

2) BÖLGELERDE 2001 SATIŞLARI (Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Latin Amerika, Avustralya)
KUZEY AMERİKA

DÜŞÜŞ (PARASAL DEĞER OLARAK) : 4.7
DÜŞÜŞ (MİKTAR OLARAK) : 9.5

Amerika pazarlarında, parasal değer olarak %4,5, miktar olarak %9,4’lük bir düşüş söz konusudur. Amerikan pazarı %6,4 daralmıştır. Top 10 albümlerindeki daralma bunun 1/3’ünü oluşturmuştur. Singıl ve kaset satışları düşmeye devam etmektedir.

Kanada pazarı, parasal değer ve miktar olarak %9,6 oranında daralmıştır. Kanada’da CD albüm satışları 5 milyon adetle %7,5 düşmüştür.

Bu düşüşlerin bir kısmı, tüketici harcamalarının diğer eğlence sektörlerine yönelmesine bağlanabileceği gibi, tüketiciler arasında CD yazıcıların kullanımının artışına ve müziğin elektronik ortamdan indirilmesine de bağlanabilir. Amerika’da yapılan son araştırma 12-54 yaş arasında ki tüketicilerin dörtte birinin, müziği eskisine göre daha az satın aldıklarını, çünkü bilgisayardan müziği indirebildiklerini ya da CD-Rlara yazdırmak suretiyle kaydedebildiklerini, dolayısıyla müziği bu şekilde tükettiklerini göstermektedir.

Kanada’da yapılan benzer bir araştırmada ise, en şiddetli müzik hayranlarının dahi izinsiz müzik sitelerine yöneldikleri ve bunun sonucunda daha az alım yaptıkları sonucuna varılmıştır.

AVRUPA

DÜŞÜŞ (PARASAL DEĞER OLARAK) : 0.8
DÜŞÜŞ (MİKTAR OLARAK) : 2.2

Avrupa Birliği’ne bağlı müzik pazarları farklı eğilimler göstermektedir. Fransa, İngiltere, İrlanda, Finlandiya ve İspanya’da artış görülmekle birlikte diğer bölgelerde, Yunanistan, Danimarka, Almanya, İtalya ve Avusturya’da önemli bir düşüş görülmektedir.

Doğu Avrupa’da Rusya ve Bulgaristan’da, korsanlık düzeyinin yüksekliğine ve çıkış noktasının düşük olmasına rağmen pazardaki gelişme sürmektedir.

Polonya ve Çek Cumhuriyeti pazarlarında da göze çarpan bir düşüş görülmektedir. CD-R kopyalamaları üzerine kurulan ticari korsan faaliyetlerinin şiddetle artmasıyla mahvolan Polonya ve Çek pazarlarında da göze çarpan bir düşüş görülmektedir.

ASYA

Japonya pazarı, parasal değer olarak %9,4, miktar olarak %12,4 oranında düşmüştür. CD albüm satışları %10,4 oranında düşmüştür. Bu özellikle elektronik ortamda serbest müziğin indirilerek mini disklere kaydedilmesinin, Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya gibi diğer pazarlardaki gibi CD kopyalanması kadar popüler olmasına bağlıdır.

Diğer Asya pazarları arasında, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayvan tamamen daha düşük satışlar ve parasal değerler rapor etmişlerdir.

Fakat Çin ve Hindistan’ın gelişen pazarları olumlu işaretler vermektedir. Çin, yükselen CD satışlarıyla parasal değer ve miktar olarak %15 oranında büyümüştür. Hindistan, parasal değer bazında %15, satış miktarları bazında da %16,6 oranında bir artış gördü. Kaset satışlarında %17,3, CD satışları %5,3 oranında artmıştır.

LATİN AMERİKA

Latin Amerika pazarı, 2001’de, ekonomik kriz ve korsanlık nedeniyle görülen sarsılmayla baş aşağı düşüşünü sürdürmektedir. Bölgede satış değerlerindeki düşüş % 21,5’tir.

Brezilya pazarında düşüş %24,7’dir. Bu değişimin sonucunda Meksika, Latin Amerika’nın US $bazında şimdi en büyük pazarıdır. Bölgede satış miktarlarındaki düşüş %21,4’tür. Arjantin için bu rakam %30,7’dir.

Kasetten CD’ye yönelimin sürdüğü görülmektedir. Bölgede kaset pazarında önceki yıllara göre ciddi bir hızla düşüş görülmektedir. CD korsanlığı Latin Amerika’da her tarafta çok yaygındır ve bunun sonucunda bölgede perakende sektöründe önemli bir daralma olmuştur.

AVUSTURALYA

ARTIŞ (PARASAL DEĞER OLARAK) : 4.8

ARTIŞ (MİKTAR OLARAK) : 12.5

Avustralya’da pazarın parasal değer bazında %4,8, satış miktarları bazında da %12,5 artış olmuştur.

Yeni Zelanda’da ise, parasal değerde %2,4, satış miktarında da %1,2’lik bir artış olmuştur.

3) DÜNYADA İLK 10 MÜZİK PAZARI (2001)
ÜLKE PERAKENDE DEĞER (US$MİLYON) DÜNYA SATIŞLARININ %’Sİ
AMERİKA 13.411,7 39,8
JAPONYA 5.253,6 15,6
İNGİLTERE 2.808,7 8,3
ALMANYA 2.128,6 6,3
FRANSA 1.828,3 5,4
KANADA 659,9 2,0
İSPANYA 613,0 1,8
MEKSİKA 565,8 1,7
İTALYA 524,7 1,6
AVUSTURALYA 522,5 1,6
TOPLAM 28.316,8 84,1

 

4) YENİ AUDIO (SES) FORMATLARI

IFPI tarafından yeni audio formatlarının satışları raporlanmaktadır. Bunların en sonuncu ikisi, DVD Audio, Super Audio CD’lerdir. Bu formatların satışına 2001’de başlandığı görülmektedir. Nispeten az sayıda pazarla sınırlanmasına rağmen, gerçekte alınabilir olduğu (her iki format için yaklaşık 600 albüm) ilk yılı boyunca satışlar, yarısı Amerika’da olan tahmini 600.000 adet satışla, dikkate alınması gereken boyuttadır.

Müzik video (klip) satışları ses satışlarına göre farklılık göstermektedir. IFPI, Rakamlarla Kayıt Endüstrisi 2002’de müzik videolar (klip) için özel bir rapor sunacaktır.

5) 2001; BİR GEÇİŞ YILI, CD-YAZICILARLA KOPYALAMA HIZLA YAYGINLAŞIYOR

Küresel müzik endüstrisi, CD’lerin ortaya çıkmasından daha da önemli olduğu söylenebilecek teknolojik gelişmelerin etkisiyle, açık bir dönüşüme uğramaktadır. Elektronik ortam, CD-yazıcıları, cep telefonları izinsiz kopyalamaların şiddetle artmasına sebep olmuş, dosya paylaşımları ve müziğin elektronik ortamdan dağıtımı bu endüstrideki satışlar üzerinde olumsuz bir etki doğurmuştur. Bu ve benzeri teknolojiler hemen her pazarda müzik korsanlığında şiddetli artışlara da yol açmaktadır.

2001 yılında, her bir CD albüm satışına karşılık bir adet de yazıcılarla kopyalanmaktadır. Bütün boş CD-R’ların en azından yarısı müziğin kopyalanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu kopyalamaların sadece küçük bir bölümü hak sahiplerinin izniyle gerçekleşmektedir. Kopyalama CD’lerin yaklaşık üçte birinin kaynağı, %99’u korsan olan internet siteleri veya izinsiz dosya paylaşım hizmetleri veren sitelerdir.

Müziği indirmek (download) ve CD yazmak müzik satışlarını harap etmektedir. Almanya pazarı geçen iki sene içerisinde (müzik alanında başka bakımlardan gelişmeler gösterdiği dönemde), %10 düşmüştür. Almanya’da yapılan ve Mart 2002’de sonuçları açıklanan bir araştırmada, bir yıl içinde yazılarak kopyalanan CD’lerin sayısı %37 artarak 2001 yılı için tahminen 182 milyona ulaşmıştır. Müziği indiren (download eden) ya da yazıcılarla kopyalayan Alman tüketiciler tarafından tüketilen müzik %14 oranında düşmüştür.

Avrupa pazarlarının pek çoğunda benzer görüntüler vardır. Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapılan araştırmalar düzenli olarak download ve CD kopyalayan tüketicilerin daha az müzik tükettiklerini gösteriyor. Amerika’da 2001’de müzik download eden tüketicilerin %50’si bu kayıtları, şarkıların alınmasındaki ihtiyacı fiilen giderecek şekilde CD-R’lara ya da taşınabilir dijital çalıcılara kopyalamaya karar vermişlerdir. Bu, özellikle en popüler albümlerin satışını etkilemektedir. Amerika’da, 2001 yılı, en iyi Top 10 albümlerinin satışında %50’lik bir düşüş vardır.

6) 2001’DE İYİ DURUMDA OLAN MÜZİK PAZARLARI VE İNGİLTERE’DE PAZARIN İYİ OLMASINA SEBEP OLAN ETKENLER

Fransa, İngiltere, İspanya gibi kimi pazarlar, CD kopyalamalar, download ve korsanlığın etkilerini dengeleyen pozitif faktörlerle, 2001 yılı boyunca oldukça iyi performans göstermişlerdir. Fransa’da, Fransız artistleri 2001 yılı en çok satan top 20 albümlerinin %90’ını oluşturmuş ve toplam pazar büyümesinin 4/5’ini sağlamıştır. Benzer şekilde, İngiltere pazarlarının başarısı İngiltere’nin imzalı çalışmaların satışlarına dayandırılmaktadır. İspanya’da, yerel yeteneklerin başarısı, televizyon şovu Operacion Triunfo üzerinden gerçekleştirilen pek çok teşvik, geçen yılın son zamanlardaki albüm satışlarında bir dalgalanma yaratmıştır. Bu ülkelerde yerel müziğin başarılı bir şekilde teşvik edilmesi ve pazarlanması, büyük pazarlarda CD satışlarının büyüme olanağını göstermiştir.

2001 yılı için bu zor küresel görüntü içerisinde, İngiltere miktar olarak satışlarda %3,1’lik artışla ve değer olarak da %4,9’luk artışla, CD satışlarında ise %8,4’lük artışla göze çarpmaktadır, sivrilmektedir. İngiltere’nin başarısı birkaç etkenin bir araya gelmesine dayandırılabilir.

  • Çoğu İngiliz repertuarından oluşan yoğun yeni albüm yayınlanması.
  • Toplama albüm piyasalarındaki başarının sürdürülmesi. Toplama albümler, bütün albüm piyasalarından yaklaşık üç kat fazla büyümüştür.
  • Güçlü bir perakende sektörü.
  • CDlerin on-line dağıtımındaki artış ( %3’ten %4’e).
  • Nu-metal gibi yeni türlerin popülaritesindeki artışlar.
  • Diğer büyük pazarlarla karşılaştırıldığında görece yüksek tüketici özgüveni ve sokak satışları.
7) 2001’DE DİĞER KÜRESEL EĞİLİMLER

Yerli Repertuar; Uluslararası repertuar için her zaman bir dünya pazarı var iken, yerel repertuar ve yerel pazarlardaki satış payını 10 yıl boyunca her yıl %1 artırmıştır. Bu trend üzerinde pazarın yararı, en etkili şekilde satışlar üzerindeki etkisi görülmüştür.

Toplama Albümler; Son yıllarda, pek çok pazarda, toplama albümler satışların global sürükleyicisi konumundadır. Endüstri bu eğilime, yeni bulunmuş ürünlerle ve pazarlamalarla fiilen uymuştur.

Amerika’da On-line Müzik hizmetlerinin başlaması; Endüstrinin büyük on-line dijital teşebbüsü olan Pressplay ve Musicnet, Amerika’da on-line hizmetlere başlamıştır. Avrupa’da Vitaminic, Musiwave, OD2 gibi telif haklarına duyarlı iş modelleriyle çalışan bazı örnek şirketler mevcuttur.

On-line Satışlar; 2001 yılında on-line dijital teslimat biçimleri yoldayken, fiziksel ürünlerin on-line satışı düzenli bir şekilde büyümeye devam etmiştir. İndirimler ve geniş repertuar seçeneklerini, tüketicilerin on-line üzerinden artan sayıda CD almasına neden olmuştur. İngiltere’de, albümlerin on-line üzerinden satışı %3’ten %4’e, Almanya’da ise %4,5’tan %6’ya çıkmıştır.

Müzik Korsanlığı; 2000 yılında müzik ürünlerinin illegal ticareti 4,2 trilyon$ değerindedir. Bu yasal sektörün onda biri büyüklüğündedir fakat yasal satışların yerini alması nedeniyle yasal satışlar üzerindeki etkisi daha da büyüktür. Son iki yılda yeni teknolojilerle (internet ve CD-R) etkinleşen korsanlık, en önemli 10 pazarda korkutucu bir şekilde gelişmektedir. CD-R, daha küçük boyutlardaki korsanlığı benzeri görülmemiş boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. Bunun önemli bir etkisi, yerel repertuarın korsanlığının artmasıdır. Müzik endüstrisinin en yeni ticari ve kültürel başarı hikayelerinden birisi CDR korsanlığıyla ciddi bir şekilde tehdit edilmektedir.

Ekonomik Performans; Müziği de içeren eğlence harcamaları, ekonominin sağlığıyla ayrılmaz bir şekilde birbirine bağladır. Latin Amerika’da ve büyük Asya bölgelerinde süren ekonomik kriz müzik satışlarına baskı yapmayı sürdürmektedir. Amerika’da tüketicinin güveni yılın ikinci yarısında şiddetli bir şekilde azalmıştır. Ekonomik toparlanmanın yavaş olacağı tahmin edilmektedir.