TWINNING PROJESİ KAPANIŞ KONFERANSI

Aralık 22, 2017

TWINNING PROJESİ KAPANIŞ KONFERANSI

2006 yılı Haziran ayında başlatılan Twinning-Eşleştirme Projesi 15-16 Kasım 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen Konferansla sonlandırıldı.

Konusu “TELİF HAKKI SINIRLARININ YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ” olarak belirlenen konferansta ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’nde telif haklarının ne yöne gittiği ve sınırlarının neler olabileceği üzerinde duruldu. Konferansta Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler de ele alınmıştır.

Telif haklarına yönelik istisna ve sınırlamalarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirilirken özellikle dijital alanda gerçekleştirilen şahsi kopyalamalar için sınırlandırmaların olması gerektiği üzerinde durulmuş, nasıl sınırlandırılabileceği hususunda da Alman Yasası örnek verilmiştir. Buna göre Alman Yasası’nda internet üzerinden bir kopyaya izin verildiği, dolayısıyla bütün P2P’lerin suç sayılabildiği ifade edilmiştir.

Diğer yandan P2P’lerle ilgili internet servis sağlayıcıların sorumlu olduklarına ilişkin mahkeme kararları alındığı ifade edilmiş, Belçika Scarlet Davası örnek verilmiştir. Bu dava sonucunda internet servis sağlayıcı 6 ay içerisinde P2P kontrolünün sağlanabilmesi için filtreleme yapmakla yükümlü kılınmıştır.

Koruma süreleri üzerinde de durulan konferans programında özellikle icracı sanatçılar bakımından 50 yıl olan koruma sürelerinin Avrupa Birliği’nde uzatılması gerektiği ifade edilmiştir.

Dijital alandaki gelişmeler nedeniyle son birkaç yılın önemli konusu haline gelen sınır ötesi lisanslamayla ilgili değerlendirmeler de yapılmıştır. Bu bağlamda Avrupa Birliği Sınır Ötesi Lisanslama Tavsiye Kararı ele alınmıştır.

Sınır Ötesi Lisanslama Tavsiye Kararı:

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan sınırı ötesi lisanslama tavsiye kararı doğrultusunda hak sahipleri istedikleri meslek birliklerine istedikleri hakların takibi için yetki verebiliyor ve hangi meslek birliğinin hangi hakkını yöneteceğini kendisi belirliyor. Bunu tüm repertuarı için yapabildiği gibi repertuarının belirli bir bölümü için de yapabiliyorlar.

Tavsiye Kararının Rekabet Hukuku’na aykırı olabileceği yönünde görüşler yer almaktadır. Buna göre büyük hak sahipleri büyük meslek birliklerini tercih edecekler ve küçük meslek birlikleri yavaş yavaş ortadan kalkabilecektir. Avrupa’da etkinlik gösteren yaklaşık 27 meslek birliği sayı olarak 3 ya da 4’e inebilecektir.

Diğer yandan kullanıcılar bu sistemden emin olamamaktadırlar. Zira hangi meslek birliklerinin hangi repertuardan sorumlu oldukları açık değildir. AB ülkelerinde farklı hukuklar geçerlidir. Bu bağlamda örneğin İtalya’da tek bir meslek birliğine üye olma şartı varken Direktif’in ne şekilde uygulanabileceği soru işaretidir.