IFPI sadece ulusal meslek birliklerinin üye olduğu bir kuruluş olmayıp, yapım şirketlerini de üyeliğe kabul eder. Ülkemiz yapım şirketleri arasında IFPI üyesi olanlar mevcuttur. IFPI Tüzüğüne göre uygun miktarlarda yasal nitelikli fonogram veya müzik videosu veya kopyalarını kamuya sunmak üzere üretiminde bulunan gerçek veya tüzel kişiler IFPI üyesi olabilirler.

Başvuru tarihinden itibaren beş yıl içerisinde herhangi bir yasayı ihlal eden, izinsiz bir üretimde bulunan, taklit, çoğaltma, satış, ithalat veya diğer türlü kullanımıyla ilgili yasalara aykırı davranan başvuru sahipleri üyelik için uygunsuz bulunur.