5846 Sayılı FSEK, müzik yapımcılarının temsili alana ilişkin haklarını yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığıyla takip etmelerini hükme bağlamıştır. Bu yetki belgesini veren ve MÜ-YAP Tüzüğünün ilgili hükümlerindeki koşulları taşıyan müzik yapımcıları MÜ-YAP’a üye olmak için başvurabilirler.

MÜ-YAP’da asıl üye, aday üye ve yararlanan üye olmak üzere üç tür üyelik vardır. Üye olabilmek için gerekli koşullarla üyelerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin kapsamlı hükümler MÜ-YAP Tüzüğünün ilgili bölümlerinde yer almaktadır. Üyelik başvurusu için gerekli bilgiler ilgili sayfamızdan görülebilir.