ISRC BAŞVURUSU

15 Mar

ISRC BAŞVURUSU

ISRC

Yapıtlarında uluslararası kayıt kodu (ISRC) kullanmak isteyen firmaların, aşağıdaki dilekçe örneği ve ekinde yeralan belgeler ile MÜ-YAP’a yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir.

ISRC ve uygulamaları hakkında [email protected] elektronik posta adresini kullanarak bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linki kullanarak ISRC Kılavuzunu bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

 

ISRC Kılavuzu için tıklayınız.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                                          İstanbul;   /      /

 

MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği

Yönetim Kurulu Başkanlığı

İSTANBUL

 

Yapıtlarımızda Uluslararası Standart Kayıt Kodlaması (ISRC) kullanmak istemekteyiz. ISRC kodu atanarak tarafımıza bildirilmesi  hususunu onaylarınıza sunarız.

Saygılarımızla,

 

Kaşe+İmza

 

 

Not: Firmamızda  ISRC kodunu takip etmek üzere  Sn: ……………………………. yetkilidir.

 

Firma İletişim Bilgileri:

Telefon:

GSM    :

E-posta

 

Ekler: 

1- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

2- Müzik Eseri Yapımcı Belgesi veya

Faaliyet Alanı: Fonogram (Müzik) Yapımcıları olan Sertifika fotokopisi

3- Vergi levhası fotokopisi

4- İmza sirküleri fotokopisi