ISRC BAŞVURUSU

15 Mar

ISRC BAŞVURUSU

ISRC

Yapıtlarında uluslararası kayıt kodu (ISRC) kullanmak isteyen firmaların, aşağıdaki dilekçe örneği ve ekinde yeralan belgeler ile MÜ-YAP’a yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir.

ISRC ve uygulamaları hakkında [email protected] elektronik posta adresini kullanarak bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linki kullanarak ISRC Kılavuzunu bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

 

ISRC Kılavuzu için tıklayınız.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İstanbul; / /

MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği

Yönetim Kurulu Başkanlığı

İSTANBUL

 

Yapıtlarımızda Uluslararası Standart Kayıt Kodlaması (ISRC) kullanmak istemekteyiz. ISRC kodu atanarak tarafımıza bildirilmesi hususunu onaylarınıza sunarız.

Saygılarımızla,

Not: Firmamızda ISRC kodunu takip etmek üzere Sn: ……………………………. yetkilidir.

Ekler:

1- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

2- Müzik Eseri Yapımcı Belgesi fotokopisi

3- Vergi levhası fotokopisi

4- İmza sirküleri fotokopisi