DRM’nin çelişkili ve yanlış bir şekilde uygulanması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bunlar, içerik erişiminin engellenmesinden bilgisayar güvenliğinin tehlikeye girmesine, kullanıcıların yanıltılmasına, kişisel gizliliğin tehdit edilmesine, birlikte işlerliğin bozulmasına, telif hakkı ile ilgili itirazların tasfiye edilmesine kadar geniş boyutlu olabilir. Söz konusu bu problemlerin hiçbirisi DRM sistemlerinin özünde olan problemler değildir. Plak şirketleri DRM ile ilgili bu gibi sonuçların doğmasını önlemek için güvenilir stratejiler aramaktadırlar.

Tüketici için hizmetlere erişim kolay ve açık olmalıdır. Plak şirketleri mümkün olduğunca çok kendi içeriklerine ulaşılmasını isterler. DRM’nin bunu sağlamaya yönelik bir sistem olduğu düşünüldüğünde DRM teknolojileri yukarıda sayıldığı gibi var olabilecek olur olmaz risklerle karşılaşılmaması için yeterince test edilmiş ve geliştirilmiş sistemlerdir. DRM temelli sunumlarda tüketici açısından kullanılabilirlik ve şeffaflık önemlidir. DRM’nin kullanımıyla ilgili eğitici ve aydınlatıcı bilgilerin yeterince açık ve net olması gerekmektedir. Tüketiciler kolaylıkla sunulan hizmete ulaşabilmelidirler.

Birlikte işlerlik DRM için kaçınılmaz bir konudur. Tüketicilerin daha çok farklı araçlardan ve daha çok farklı servislerden müzikle vakit geçirebilmeleri için DRM teknolojilerinin önceliği diğer teknoloji sistemleriyle ortak çalışabilir sistemler kurmak olacaktır.IFPI lisanslı içeriğin bütün platformlarda kullanımını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. DRM sistemlerinin şeffaflık ve yeterince aydınlatıcı olması özelliği birlikte işlerlik açısından da son derece önemlidir.

Tüketicilere ait kişisel bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması önemlidir. Kredi kartlarıyla ödeme yapan müşterilerin hesap bilgilerinin ve kişisel bilgilerinin olduğu içeriğin ayrı tutulması ve korunması DRM sistemlerinin üzerinde durması gereken bir konudur. DRM teknolojileri işlevleri için yeterli olabilecek en az düzeyde kullanıcı bilgisine sahip olmalıdırlar. Ayrıca kullanım bilgilerinin tutulma süresi hizmetin kullanımından uzun olmamalıdır.

DRM teknolojileri, özel kopyalama hakkıyla sınırlı olmalıdır. Kişisel kullanımlar için farklı formatlarda çoğaltmaları ve ayrıca tüketicilerin çevresindekilerle yerinden paylaşımları içerebilir. DRM, kopyalama ve dağıtımla ilgili sınırlamalarla P2P ağları üzerinden milyonlarca lisanslanmamış müziğin paylaşımını engellemek durumundadır.

Haksız rekabetin önlenmesini sağlamalıdır. Piyasada güçlü ve egemen durumdaki içerik ve teknoloji sağlayıcılarının piyasadaki diğer uygulamalara engel olacak bir sonucu doğurmaksızın kendi DRM sistemlerini kendi uygulama alanları içinde kullanacak şekilde düzenlemeleri haksız rekabetin önlenmesi bakımından son derece önemlidir.