Dijital çağla beraber müziğin tüketimi mevcut marketlerde CD alımlarından çok dijital platforma taşınmıştır. Böylelikle müziğin daha fazla seçenekle tüketimi gündeme gelmiş ve müzik, tüketicilerin cep telefonları ve internet üzerinden ulaşabildikleri her yerden elde edilmeye başlanmıştır.

DRM TEKNOLOJİLERİ

Müziğin online olarak sunulmasında ve başka teknolojilerle evlerimize kadar girmesinde diğer bir deyişle internet üzerinden kamuya iletiminin sağlanmasında DRM teknolojileri önemli bir etkendir. Devamı…

DRM UYGULAMALARI VE SİSTEMLERİ

DRM, farklı yollarla (kimi zaman daha kısıtlayıcı kimi zaman daha çok izin veren) tarafsız bir şekilde uygulanabilir ve düzenlenebilir olmalıdır. Müşteriler açısından gizli ve beklenmedik bir şeyle karşılaşılmamalıdır. Açıklayıcı olmalıdır ve esneklik farklı seçeneklerle sağlanmalıdır. Devamı…

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

DRM’nin çelişkili ve yanlış bir şekilde uygulanması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bunlar, içerik erişiminin engellenmesinden bilgisayar güvenliğinin tehlikeye girmesine, kullanıcıların yanıltılmasına, kişisel gizliliğin tehdit edilmesine, birlikte işlerliğin bozulmasına, telif hakkı ile ilgili itirazların tasfiye edilmesine kadar geniş boyutlu olabilir. Söz konusu bu problemlerin hiçbirisi DRM sistemlerinin özünde olan problemler değildir. Plak şirketleri DRM ile ilgili bu gibi sonuçların doğmasını önlemek için güvenilir stratejiler aramaktadırlar. Devamı…