Dünya kayıt endüstrisini temsil eden Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği, IFPI’nin 1400 yapımcı üyesi ve 48 ulusal Grup Temsilcisi vardır. Uluslararası bir organizasyon olup, merkezi Zürih’tedir. Ayrıca Avrupa, Doğu Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda temsilcilikleri mevcuttur.

IFPI’ın amaçları arasında korsan müzik yapımlarına karşı uluslararası mücadele ilk sırayı almaktadır. Telif haklarına yönelik yasaların yeterliliğini sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörün bunlara ayak uydurabilmesini sağlamak, müziğin sadece sosyal ve kültürel anlamda değil ekonomik gelişme bakımından da değer kazanmasına yönelik katkıda bulunmak da diğer amaçları arasındadır.

MÜ-YAP, IFPI ile yakın bir işbirliği içinde sektörü yakından ilgilendiren gelişmeleri izlemekte; elde ettiği bilgileri üyeleri ve kamu kuruluşları ile paylaşmaktadır. IFPI şemsiyesi altında yer alan diğer ülkelerin milli grupları ile kurulan temaslar sonucunda karşılıklı bilgi alışverişi ve deney aktarımını gerçekleştirmektedir.

Ülkemiz yapımlarının Avrupa ülkelerinde korsan olarak pazara sürülmesi karşısında girişimler yapılmakta; yapımcılara önemli zararlar veren bu soruna karşı IFPI’nın girişimlerde bulunması istenmektedir.

Müzik Yapımcıları ve IFPI

IFPI sadece ulusal meslek birliklerinin üye olduğu bir kuruluş olmayıp, yapım şirketlerini de üyeliğekabul etmektedir. Ülkemiz yapım şirketleri arasında IFPI üyesi olanlar mevcuttur.IFPI Tüzüğüne göre yasal nitelikli fonogram veya müzik videosu veya kopyalarının tüketiciler için uygun miktarlarda halka sunulmak üzere üretiminde bulunan gerçek veya tüzel kişiler IFPI üyesi olabilirler. Yasalara aykırı davranarak herhangi bir şekilde ses kayıtlarının ve sanatçı icralarının izinsiz yaratımı, taklidi, çoğaltılması, satışı, ithali ya da diğer türlü kullanımıyla ilgili işlemlerde bulunan ve beş yıl öncesine kadar bu tür yasadışı ticaretle uğraşmış olan, ya da böyle bir faaliyeti sürdüren ya da başvuru tarihinden beş yıl öncesine kadar bu faaliyetlere karışmış olan herhangi bir şahıs, tüzel kişilik ya da şirketin kontrolü altında bulunan başvuru sahipleri üyeliğe kabul edilmezler.