MÜ-YAP temsil ettiği müzik yapımcılarının haklarını savunurken esas olarak lisanslama ve korsanla mücadele alanlarında faaliyet göstermektedir.  Lisanslama faaliyetleri, bağlantılı hakları üyelerine ait olan yapımların (fonogramların) radyo ve TV’ler ile otel, lokanta, bar, diskotek, mağaza vb. kamuya açık alanlarda kullanımının yazılı izne bağlanması ve MÜ-YAP koruması altında bulunan fonogramları izinsiz yayınlayan kişi ve kurumlarla yasalar çerçevesinde mücadele etmekle ilgilidir.

Korsanla mücadele faaliyetleri ise, MÜ-YAP üyesi müzik yapımcıları tarafından yasal gereklilikleri yerine getirilerek üretilmiş veya ithal edilmiş; 3257 sayılı Sinema ve Müzik Eserleri Kanunu gereğince müzik eseri İşletme Belgesi’ne bağlanmış yapımların izinsiz olarak ses taşıyıcılarına kaydedilmesi ve/veya ticari olarak satışa sunulmasını engellemeye yöneliktir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen her türlü müzik kullanımları da bu kapsam içindedir.

MÜ-YAP bu asli faaliyetlerinin yanı sıra  ayrıca ulusal ve uluslararası pazardaki gelişmeleri takip etmekte, üyeleri için pazar hakkında bilgi üretme çabası göstermektedir. Ülkemizde müzik pazarına ilişkin gelişmeleri izlemeye yönelik verilerin temin edilmesindeki güçlükler nedeniyle bandrol rakamları esas alınmakta ve MÜ-YAP sitesinde yayınlanmaktadır.

MÜ-YAP bütün bu faaliyetleri içerisinde, kamuoyunu bilinçlendirmeye, yasa koyucu ve uygulayıcılarını sektörün sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeye yönelik düzenli ve sürekli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

MÜ-YAP uluslararası çalışmalarını IFPI, Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği’nin Milli Grubu olarak sürdürerek, ülkemiz müzik yapımcılarını uluslararası  alanda temsil etmekte;  dünyadaki teknolojik ve hukuksal gelişmeleri ülkemiz müzik sektörüne taşımaya çalışmaktadır.